Η τεχνολογία των Solid Surface προϊόντων

Το solid surface υλικό παράγεται με τη διαδικασία της χυτεύσεως εντός καλουπιών, με την ανάμιξη ειδικών ρητινών και γεμιστικών (filler) υπό μορφή σκόνης.

Η τελική επιφάνεια είναι πλήρως αντιβακτηριακή, λόγω της μεθόδου παραγωγής (non-porous, under vacuum procedure) και απρόσβλητη από χημικά – καθαριστικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτόν, τα solid surface χρησιμοποιούνται ακόμα και σε χώρους με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες, όπως ξενοδοχεία, χώρους μαζικής εστίασης και εργαστήρια νοσοκομείων.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας της χρήσης των αντικειμένων αυτών είναι οι flame retardant ιδιότητες του υλικού, καθώς στους 220°C δημιουργείται μερική αποσύνθεση του υλικού και έκλυση υδρατμών κατά τη διαδικασία της καύσης.

Όλα τα solid surface είδη υγιεινής παράγονται σε οποιαδήποτε RAL απόχρωση, όπως και σε κλασσικό λευκό χρώμα.

ANAIS

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 152 kg
 • Gross weight: 190 kg
 • Model Size: 157,5 x 69,5 x 54,5 cm
 • Packing Dimensions: 180 x 90 x 75 cm

Διαστάσεις

ARIADNE

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Round Φ28 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 125 kg
 • Gross weight: 160 kg
 • Model Size: 159x72x54 cm
 • Packing Dimensions: 175x82x70 cm

Διαστάσεις

ATHENA

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Round Φ28 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 125 kg
 • Gross weight: 160 kg
 • Model Size: 159x72x54 cm
 • Packing Dimensions: 175x82x70 cm

Διαστάσεις

VICTORIA

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Round 28 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 135 kg
 • Gross weight: 165 kg
 • Model Size: 170x68x65cm
 • Packing Dimensions: 190x100x80 cm

Διαστάσεις

ELECTRA

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 136 kg
 • Gross weight: 166 kg
 • Model Size: 159x60x56 cm
 • Packing Dimensions: 190x100x75 cm

Διαστάσεις

OVAL N

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 92 kg
 • Gross weight: 120 kg
 • Model Size: 166x75x48 cm
 • Packing Dimensions: 180x85x70 cm

Διαστάσεις

OVAL W

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 100 kg
 • Gross weight: 130 kg
 • Model Size: 159x82x47 cm
 • Packing Dimensions: 170x95x70 cm

Διαστάσεις

KORINA

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 110 kg
 • Gross weight: 140 kg
 • Model Size: 175x87x47 cm
 • Packing Dimensions: 190x100x75 cm

Διαστάσεις

MARINA

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 112 kg
 • Gross weight: 135 kg
 • Model Size: 174x80x54 cm
 • Packing Dimensions: 186x94x75 cm

Διαστάσεις

MONICA

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 160 kg
 • Gross weight: 190 kg
 • Model Size: 176x79x59 cm
 • Packing Dimensions: 190x100x75 cm

Διαστάσεις

SUNSET

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 220 kg
 • Gross weight: 260 kg
 • Model Size: 190x119x60 cm
 • Packing Dimensions: 200x130x80 cm

Διαστάσεις

ELIPSE

 • Material: SOLID SURFACE
 • Overflow: Linear 7×75 mm
 • Drain: Hidden
 • Net weight: 118 kg
 • Gross weight: 150 kg
 • Model Size: 180x87x56 cm
 • Packing Dimensions: 190x100x75 cm

Διαστάσεις